PartnerinvestNorr genomför sin första investering i fond II

Partnerinvest Norr startade den 1 oktober sin andra fond. Den 25 november genomfördes den första investeringen då Ekström Invest och Partnerinvest Norr går tillsammans in som större ägare i Umeåbaserade COS Systems. Investerarna ser stor potential i bolagets produkter och möjligheter till en etablering i USA inom de närmaste åren. Ekström Invest och Partnerinvest har för avsikt att i steg investera i bolaget. Tillsammans med övriga ägare, t.ex. Ackra Invest som varit delägare sedan 2014, finns en långsiktig plan att utveckla bolaget vidare. Ekström Invest och Partnerinvest Norr har tidigare med lyckat resultat investerat i gemensamma tillväxtbolag med bas i Umeå.

COS Systems startade som en avknoppning från UDK, Umeå Datakonsulter, under 2011 och utvecklar och erbjuder lösningar för bredbandsoperatörer och nätägare. Produkten COS Service Zones används för att på ekonomiskt bästa sätt och baserat på kundefterfrågan och förhandsanmälningar planera en utbyggnad av fibernät. Produkten har blivit en stor framgång i USA där ett 20-tal nya kunder tillkommit enbart under 2015.Produkten COS Business Engine är ett affärssystem för nätägare och operatörer i fibernät. Lösningen innehåller självbetjäningsportaler för både kunder och tjänsteleverantörer som innebär att slutkunder själva kan beställa internet-, TV och telefonitjänster som sedan automatiskt kopplas in på ett ögonblick. COS Systems kunder använder COS Business Engine för att hantera öppna nät i över 100 kommuner i Sverige och nu finns även kunder i Afrika och Nordamerika.Utbyggnaden av fiber sker snabbt i hela världen och bredbandsnät öppna för flera tjänsteleverantörer får snabbt genomslag. COS Systems har därmed ett försprång på marknaden och har uppmärksammats av både internationella branschanalytiker, hårdvaruleverantörer och systemleverantörer på marknaden.

”COS Systems har hög kompetens och beprövade lösningar för fibernät. Med Ekström Invest och Partnerinvest Norr får vi del av kompetens och kapital som hjälper oss att snabbare ta steget ut i världen och utnyttja vårt försprång på marknaden” säger Peter Lidström, VD för COS Systems.

Läs mer på www.cossystems.com

För närmare information kontakta:

COS Systems VD Peter Lidström 070-656 58 72, Ordförande, Jan Olsson 070-344 16 80,
Ekström Invest AB , VD Sofia Ekström 073-520 0 882, Ordförande Gunnar Ekström 070-573 84 90,
Partnerinvest Norr, Investment Manager, Ingela Lidström 070-624 42 52.