”Lyft blicken norrut. Vi är experter på att hitta regionens potentiella tillväxtbolag”

Lena Fridlund-Forsgren, Investment Manager

För investerare

Är ni investerare som är intresserad av att investera tillsammans med oss? Vi har en oöverträffad regional branschkännedom, mer resurser, ett större engagemang och en bredare investeringsfilosofi. Vi investerar mer.

Våra resurser och branschkännedom skapar goda investeringsmöjligheter

Vi investerar alltid tillsammans med en eller flera privata investerare som oftast är oberoende från portföljbolaget. Vår investeringsfilosofi är att skanna marknaden i norra Sverige både bredare och djupare för att hitta intressanta investeringar med möjlighet till god avkastning.

Vi söker riskkapitalbolag, affärsänglar och andra som vill investera i onoterade bolag i Norr- och Västerbotten. Vårt mandat ger oss möjlighet att ta upp till 50 % av en emission men för att nå en bra balans mellan oss investerare så deltar vi sällan med mer kapital än den största privata investeraren.

Vi investerar alltid på lika villkor som en eller flera investeringspartners. Vårt investeringsbeslut fattas av vår styrelse. Vi tecknar alltid aktieägaravtal och investeringsavtal, med sedvanlig beslutskatalog, drag-along och tag-along, en enkel inlösenklausul och rätt till en styrelseplats.


Vad vi erbjuder dig som investerare:

Vi hittar guldkornen i norr
Partnerinvest Norr investerar brett, men är specialister på näringslivsutvecklingen i Norr- och Västerbotten. Det gör att vi kan hitta högintressanta investeringsmöjligheter som andra missar.


Vi agerar professionellt och affärsmässigt
Alla investeringar föregås av omfattande analyser från vårt investeringsteam. Det ger dig som investerare en trygg placering med god avkastningspotential.


Vi ser affärspotentialen i hållbara investeringar
Trenden är tydlig. Hållbarhet får allt större påverkan på företagens affärsmodeller samt lönsamhet och utveckling. Samtidigt öppnar det upp enorma möjligheter för nya affärsidéer och företag som direkt positionerar sig i förhållande till de globala målen. Vi har god kunskap på vad hållbarhetsaspekterna betyder för dagens och morgondagens affärer.


Vill du bli vår investeringspartner? Checklista för dig som investerare:

Du har god kunskap om onoterade investeringar
Vi ser gärna att du både har erfarenhet och kunskap om vad det innebär att investera i onoterade bolag. Chans till potentiellt stor avkastning men också större risk.


Du uppskattar att arbeta aktivt med dina investeringar
Vi ser gärna att våra investeringspartners har ett mervärde att tillföra som ger extra utväxling i bolagets tillväxt. Det kan vara för bolaget nödvändig spetskompetens, branschkunskap eller andra personliga egenskaper och tillgångar. Du bör ha tålamod och intresse av att oavlönat arbeta med utvecklingen av bolaget.


Du är beredd på att investera mer i kommande investeringsrundor
Bolag i tidiga faser har ofta stora kostnader och små intäkter. Räkna med att det kommer att behöva skjutas till nytt kapital, kanske två eller tre gånger, innan bolaget kan stå på egna ben.