Partnerinvest Norr deltar i kvittningsemission i Botnia Exploration

Styrelsen för Botnia Exploration har med stöd av bemyndigande beslutat om en riktad nyemission av 5 629 303 aktier till en kurs av 0,872 kronor.

Botnia Exploration har som tidigare meddelat en överenskommelse om förlängning med långivare av det brygglån som Botnia tog 2014 med en löptid till 2015-09-30. Förutsättningarna när brygglånet togs var att en provbrytning skulle genomföras under 2015. Dessa förutsättningar förändrades i och med överklagandet från Rans sameby. Detta har medfört en försening av provbrytningen med ett år vilket fått styrelsen att besluta om kvittning av detta lån.

Större aktieägare som deltar i kvittningsemissionen är bägge de bolag som deltog i den senaste emissionen den 26 oktober, Akilakonsulting AB och Need Invest AB samt därutöver även Partnerinvest Övre Norrland AB. De nämnda bolagen kommer efter registrering av emissionen att äga: Akilakonsulting AB 10,29 % av aktierna, Partnerinvest Övre Norrland AB 8,74 % och Need Invest AB 7,88 %. En av de övriga fordringsägarna som deltar i kvittningsemissionen är Anders Ljung, 49 år och son till styrelseledamot och VD Bengt Ljung och bror till Thomas Ljung som är ekonomichef i bolaget. Annan anknytning till bolaget saknas. Han har varit aktieägare sedan bolaget noterades på AktieTorget och avser att fortsätta vara en långsiktig och självständig ägare. Anders Ljung äger efter registrering av emissionen 1,86 % av aktierna.

Fordringsägare till den resterande skulden på 1,8 mkr är Norrlandsfonden som har erbjudits ett konvertibellån. Förhandlingar pågår om villkoren och besked om Norrlandsfonden accepterar erbjudandet skall lämnas före 30 november 2015.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration Telefon: 070-543 16 05

Ola Rönnqvist, VD – Partnerinvest Norr Telefon: 070-663 69 70