”Vi bidrar med kapital och aktivt ägande. Men det är alltid du som entreprenör som är navet i verksamheten”

Mikael Edström, Investment Manager

Vi investerar mer

Partnerinvest Norr är ett kapitalstarkt, erfaret riskkapitalbolag, med oöverträffad regional branschkännedom, mer resurser, ett större engagemang och en bredare investeringsfilosofi. Därför kan vi investera mer – i fler branscher, i fler skeden, i fler sammanhang och med fler partners.

Är ni i ett läge där ni behöver kapital för att växa och skapa morgondagens ledande företag? Har ni rätt förutsättningar så kan vi hjälpa er.


1
Är du en driven entreprenör?

Vi söker entreprenörer som har energi och förmåga att skapa morgondagens ledande företag. Vi ser gärna att ni är ett samspelt team med olika kompetenser som driver bolaget och att ni alla ser er som entreprenörer.

2
Har du en skalbar idé?

Vi söker entreprenörer med affärsidéer som med hjälp av ägarkapital från oss kan växa ut i världen i en snabbare takt än vad annars är möjligt.

3
Är bolaget ungt och/eller har betydande expansionsplaner?

Vårt fokus ligger på relativt unga bolag men vi är också intresserade av äldre bolag som gör en större satsning.

4
Har bolaget sin bas i Västerbotten eller Norrbotten?

Vi söker tillväxtbolag med bas i Västerbotten och Norrbotten, men med en nationell eller internationell marknadspotential.

5
Branschneutrala

Vi kan investera i alla typer av branscher.

6
Ägarplan

Innan vi och vår medinvesterare investerar i bolaget är det viktigt att entreprenörerna och vi är överens om vart bolaget ska vara inom några år, hur vi ska ta oss dit och hur vårt ägande ska avslutas.

I ett antal av våra portföljbolag ser vi en industriell försäljning som det logiska avslutet medan det i andra kan vara naturligt att vi tar ett steg tillbaka och låter andra investerare ta vid. I några bolag är det naturliga steget att grundarna köper löser ut oss investerare.

7
Investeringshorisont

Vår uttalade investeringshorisont är 3 - 7 år.

8
Investeringsnivåer & Värdering

En första investering i ett bolag ligger normalt på 1-3 miljoner kronor. Totalt kan vi investera upp till 10 miljoner kronor. Vi har alltid en investeringspartner som kan vara ett riskkapitalbolag eller affärsänglar, svenska eller utländska.

Vi ser alltid till att vi och våra medinvesterare har möjlighet att göra följdinvesteringar i bolag om det krävs för fortsatt expansion.

En värderingsdiskussion är en naturlig del i en investeringsprocess. Som investerare bidrar vi och våra medinvesterare med kapital, ett aktivt ägande och styrelsearbete. Däremot är det viktigt att ni som entreprenörer är majoritetsägare och fortsatt känner att det är ni som är centralpersonerna i bolaget. Av den anledningen går vi aldrig in som huvudägare.

9
Investeringsstruktur

Vi har ett brett mandat att investera i olika former av ägarkapital. Mandatet innebär att vi kan tillföra kapital genom nyemissioner, konvertibler, inlösenbara aktier, preferensaktier mm.