Om oss

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Västerbotten och Norrbotten.

Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest.

Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag investerar vi i de flesta branscher, så länge affärsmodellen är skalbar och entreprenörsteamet starkt. Våra Investment Managers har en lång erfarenhet och omfattande regional branschkännedom. Vi har finansiell kapacitet att investera mer kapital och bidrar gärna med våra samlade breda nätverk. Vi investerar alltid tillsammans med en eller flera privata investeringspartner som kan vara riskkapitalbolag eller affärsänglar, svenska eller utländska.

Kapitalet i den första fonden (179 Mkr) kommer till hälften från EU:s strukturfondsmedel och den andra hälften från Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten samt ägarna ALMI Invest AB och Norrlandsfonden. Under hösten 2015 sjösatts en andra fond på totalt 185 Mkr. Denna fond har samma finansiärer med undantag av Länsstyrelsen i Västerbotten.

I de totalt drygt 200 transaktioner som gjorts i närmare 80 bolag har drygt 1 miljard kronor tillförts i ägarkapital, varav 285 Mkr från Partnerinvest Norr.

Verksamheten drivs med en personalstyrka om fyra medarbetare fördelade på de båda kontoren i Luleå och Umeå. Investeringsbeslut fattas av Partnerinvest Norrs styrelse som består av Göran Carlsson (ordförande), Lars-Erik Aaro, Kajsa Gustafsson, Lars-Olov Söderström och Susanne Österström Dahlqvist.

Teamet
Teamet

Vårt team består av erfarna och engagerade investment managers med lång erfarenhet av finansieringar och företagsaffärer och inte minst en stor regional branschkännedom.

Ingela Lidström VD

Ingela har en bred finansiell bakgrund och har under sin 18 år inom den finansiella sektorn jobbat med bolag i de flesta branscher och faser.

Sedan 2011 jobbar Ingela Investment som Manager på Partnerinvest Norr och från 2016 även som VD för verksamheten.

Ingela har en bakgrund som kundansvarig inom Nordea, företagsanalytiker hos topplånefinansiären Norrlandsfonden och kommer senast från Swedbank Umeå där hon jobbat som kundansvarig för medelstora/större företag samt kunder inom offentlig sektor

Lena Fridlund Forsgren Investment Manager

Lena är civilingenjör inom datalogi och industriell ekonomi. Lena har arbetat över 20 år inom mjukvaru- och telecomindustrin i startups såväl som stora etablerade bolag, både i Sverige och internationellt.
Sedan 2006 har hon arbetat hos Innovationsbron och sedermera Almi Invest, med investeringar i tidiga bolag. Lena investerar i startups inom en rad olika branscher, dock med tyngdpunkt på tech-bolag inom ICT- och industrisektorn. Lena har mångårig vana från styrelsearbete.

Under 2016 övergår Lena till att arbeta vidare med bolagsinvesteringar i Partnerinvest.

Mattias Eriksson Investment Manager

Mattias har arbetat 17 år inom läkemedels- och biotechindustrin, såväl inom stora företag såsom AstraZeneca och Pfizer som i mindre start-upbolag.
Sedan 2009 har han arbetat hos Innovationsbron och sedermera Almi Invest, med investeringar i tidiga bolag. De bolag som Mattias investerat i har varit inom en rad olika branscher, dock med tyngdpunkt inom life science och medicinteknik. Han har också suttit som ledamot i ett flertal bolagsstyrelser.

Under 2016 övergår Mattias till att arbeta vidare med bolagsinvesteringar i Partnerinvest.

Mikael Edström Investment Manager

Mikael har arbetat inom finansbranschen sedan 1997 på flera av de stora fondkommissionärerna och där främst med nyemissioner i många olika roller allt från backoffice till projektledare. Han kommer närmast från Corporate Finance-avdelningen på Redeye AB där han jobbade som projektledare för börsnoteringar och nyemissioner. Mikael har genom åren arbetat med emissioner och kapitalanskaffningar mot en rad olika branscher varav de senaste åren har fokus legat på bolag inom Life Science och Technologies.