Partnerinvest Norr investerar i Treehotel AB

Treehotel AB erbjuder unika boendeupplevelser i arkitektdesignade trädrum till en världsmarknad. Företaget har vunnit priser och massmedial uppmärksamhet från hela världen. 70 % av gästerna utgörs av utländska privatpersoner som vill uppleva något annorlunda.

Majoritetsägarna Britta och Kent Lindvall har drivit Treehotel i drygt 2 år med ambitionen att på längre sikt kunna expandera internationellt genom att sälja trädrum till privata och kommersiella intressenter. Nu har satsningen blivit verklighet mycket tack vare Treehotels nya delägare Partnerinvest tillsammans med affärsänglarna Jan Aspvik och Britta Stoltz-Lundström.

– Vi ser Treehotel som ett av Sveriges i särklass mest intressanta besöksmål och med den äkthet som finns hos grundarna så har vi gjort bedömningen att det här är ett bolag inom turist- och besöksnäringen som vi vill vara med och investera i, säger Monica Wikström-Johansson, investment manager på Partnerinvest.

Tillskottet i kassakistan för Treehotel, kommer dels att innebära en vidareutveckling av anläggningen i Harads men framför allt kommer man att kunna skapa förutsättningar att aktivt marknadsföra unika trädrum till samlare och investerare runt om i världen.

– Att så starka aktörer som Partnerinvest, Janne och Britta går in med riskkapital och kompetens är naturligtvis ännu ett steg i rätt riktning, men framför allt är det ett bevis att vi gör saker rätt, säger Britta Jonsson-Lindvall, grundare och VD på Treehotel.

Treehotels styrelse kommer i och med investeringen att förstärkas av Jan Aspvik, Britta Stoltz-Lundström och Monica Wikström-Johansson som samtliga har gedigen affärsbakgrund och framför allt delar majoritetsägarnas ambitioner, envishet och ödmjukhet.

För mer information kontakta:

Britta Jonsson Lindvall, VD

+46 928 – 10403

www.treehotel.se

info@treehotel.se

Monica Wikström-Johansson
Senior Investment Manager
Partnerinvest Norr AB
+46 70 – 559 39 94
monica@partnerinvestnorr.se