Partnerinvest Norr investerar i Klöverbergsgården AB

Just nu reses väggarna till länets blivande största äggproducent. Partnerinvest Norr investerar i Klöverbergsgården som just nu bygger en stor anläggning i den lilla byn Klöverträsk. Anläggningen ska rymma 30 000 höns som tillsammans ska producera 28 000 ägg om dagen. Investeringen görs tillsammans med bl.a. grundaren Viktor Boman, Peter Georgson, Mikael Hugosson och Peter Mattei. Kapitalanskaffningen ligger på totalt 19 Mkr.

Klöverbergsgården AB ska producera och sälja lokalproducerade fjäderfäprodukter, i första hand ägg, av högsta kvalitet mot konsumentmarknaden. Klöverbergsgården AB ska producera sina ägg med human produktion med det i dag etablerade systemet Oli-free. Systemet kombinerar teknik och natur/miljö för att frigående besättningar ska få lugn och ro, producera en bättre produkt och samtidigt få friheten att kunna röra sig på ett naturligt sätt. Systemet uppfyller i dag inte bara kraven i Sverige men även i övriga Europa för humanitär produktion av ägg.

– I början på 90-talet var länet självförsörjande på ägg. Idag kommer endast ca 4 % från länet. Vi ser det här som en intressant verksamhet att investera i. Det är extra roligt att det är ”bygdens unga son” som vågar prova lyckan som hönsfarmare, säger Monica Wikström-Johansson, investment manager på Partnerinvest Norr AB.

Att äggproduktionen gått tillbaka har bl.a. att göra med nya hårdare regler och krav från EU som införts vad avser hönsens villkor till det bättre. I samband med att de nyare reglerna infördes på 90-talet upphörde flera tidigare äggproducenter som inte längre uppfyllde villkoren i deras befintliga anläggningar.

– Detta är starten för en ny lokal leverantör av ägg i Norrbotten. Nu bygger man för 30 000 värphöns, men packeriet förbereds för att klara mer. Det finns en stor potentiell marknad för ägg i Norrbotten och den kommer vi att vara med på, säger Viktor Boman, VD för bolaget.

– Vi har en intressant ägarbild och en stark ekonomi när vi kör igång verksamheten så vi ser med spänning fram emot att få gå på kvarterets Konsumbutik och handla lokalproducerade ägg från Klöverbergsgården, avslutar Wikström-Johansson.

För mer information kontakta:
Viktor Boman
VD Klöverbergsgården AB
Tel: 070-266 97 37
E-post: viktor.boman@cmgab.se

Monica Wikström-Johansson
Senior Investment Manager
Partnerinvest Norr AB
Tel: 070-559 39 94
E-post: monica@partnerinvestnorr.se