Partnerinvest Norr investerar i FDT System Holding AB

FDT tillhandahåller affärssystem och butiksdata som förenklar och effektiviserar för företagen. Företaget startades 1979 och var ett av de första företagen i Sverige med att utveckla ekonomisystem. FDT har under åren 2000 till 2010 växt organiskt med ca 20 % årligen. Tillväxten har gjorts med egen säljkår och under 2010 ökade den totala försäljningen med 50 %.

– Bolaget har en driven entreprenör med bevisad förmåga att framgångsrikt utveckla ett lönsamt bolag, säger Monica Wikström-Johansson, investment manager på Partnerinvest Norr AB.

FDT expanderar idag kraftfullt på butiksdatasidan där butikskedjor är i fokus. FDT har utvecklat en ny plattform för butikskedjestyrning som har rönt mycket stort intresse hos butikskedjorna. FDT har ca 4 000 kunder i sin kundstock, varav 1 200 är butiker. 2 700 kunder är supportkunder. FDT har idag ramavtal med 23 butikskedjor och i dessa kedjor så har FDT installerat butiksdatasystem i över 500 butiker. Butikskunderna utgörs i första hand av kedjebutiker, franchisebutiker och fristående detaljhandelsföretag.

– Med våra kedjeprodukter har bolaget en unik position på marknaden. Alla tjänster är utvecklade i den nya ”molnet” tekniken, säger VD Kent Forss. Vår vision är att vara Europas ledande partner av IT-system för handeln.

För mer information kontakta:

Kent Forss
VD FDT System Holding AB
Tel: 073-540 84 08
E-post: kent.forss@fdt.se

Monica Wikström-Johansson
Senior Investment Manager
Partnerinvest Norr AB
Tel: 070-559 39 94
E-post: monica@partnerinvestnorr.se