Partnerinvest Norr investerar i Tempus Information Systems AB

Tempus tillhandahåller ett etablerat system för närvaroregistrering, speciellt anpassat för förskole- och fritidsverksamhet. Systemet ger en rad verksamhetsfördelar inom planering, uppföljning, kommunikation och administration och bidrar till att förbättra verksamheten hos den centrala förvaltningen. Utvärdering visar att Tempussystemet dessutom uppskattas av såväl personal som föräldrar i kommuner där systemet används.

I nuläget används systemet hos drygt ett 20-tal kommuner. Genom nyemissionen möjliggörs en fortsatt expansiv lansering av systemet, säger Andreas Hedström, VD vid Tempus Information Systems AB. Investeringen görs bland annat tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse.

För mer information kontakta:
Andreas Hedström
VD Tempus Information Systems AB
Tel: 070-130 40 80
E-post: andreas@tempusinfo.se
www.tempusinfo.com

Ingela Lidström
Senior Investment Manager
Partnerinvest Norr AB
Tel: 070-624 42 52
E-post: ingela@partnerinvestnorr.se