Partnerinvest Norr investerar i Kvarnåsen Trä

Partnerinvest Norr investerar i det nybildade Kvarnåsen Trä AB som övertar Setras anläggning i Kvarnåsen, Norsjö. Investeringen sker tillsammans med lokala entreprenörer och Ackra Invest.

VD för Kvarnåsen Trä blir Britt-Inger Marklund, tidigare platschef i Kvarnåsen med mångårig erfarenhet även som ekonomichef i olika industriföretag.

För mer information, kontakta:
Britt-Inger Marklund, VD Kvarnåsen Trä 070-547 10 51
Arne Morén, VD Ackra Invest 070-349 73 16
Ola Rönnqvist, VD Partnerinvest Norr 070-663 69 70