Partnerinvest Norr investerar i Likvor

Ny VD och stärkt kassa tar Likvor AB mot den internationellamarknaden för behandlingsbar demens

Likvor tar nu viktiga steg mot en internationell lansering av det patenterade Likvor CELDA-systemet
. Systemet kan ge miljontals demenspatienter livet tillbaka och har rönt stor uppmärksamhet. Genom en nyemission stärker Likvor kassan med 7 Mkr. Maria Wallin Wållberg tillträder som ny VD i bolaget.

Var tionde demenspatient beräknas i själva verket lida av behandlingsbar demens (NPH- normalpressure hydrocephalus), en dold och ofta svårdiagnostiserad sjukdom. Symtomen för NPH är bland annat gångrubbningar, mild demens och inkontinens. I båda fallen drabbas vanligtvis personer över 55 år. Till skillnad från demens kan NPH behandlas genom en relativt enkelt operation. Patienterna får därmed ett fullvärdigt liv tillbaka. Uppskattningar pekar på att ca 1,4 miljoner patienter i Europa, USA och Japan lider av NPH.

– Rätt diagnos möjliggör rätt behandling av NPH och vi har lösningen. Det handlar om stora besparingar i mänskligt lidande och en mycket stor marknad, säger Kjell Öberg, avgående VD i Likvor AB. Kjell Öberg har därmed slutfört sitt VD uppdrag i Likvor och går vidare med andra konsultuppdrag.
Likvor CELDA-systemet används idag med framgång vid ledande neurokliniker i Sverige,Danmark och Finland. Nästa steg är marknadsintroduktion på den Europeiska marknaden med ca 900 större neurokliniker. I ett följande skede kommer lansering att ske på USA-marknaden.

Med en nyemission på 6 Mkr och ett konvertibellån på 1 Mkr stärker Likvor AB sin kassa och skapar förutsättningar för den internationella lanseringen. Deltagare i emissionen är investmentbolagen Stimor Invest och Partnerinvest Norr. Norrlandsfonden deltar genom ett konvertibellån.

Att bolaget går in i en ny fas markeras genom att Kjell Öberg som ansvarat för den tidiga etableringsfasen nu lämnar över till Maria Wallin Wållberg som ny VD. Maria kommer närmast från Innovationsbron AB där hon varit regiondirektör och vice VD.

– Jag ser fram emot de spännande utmaningar som vi står inför, säger Maria Wallin Wållberg. Likvor är ett fantastiskt bolag som bidrar till att gör världen lite bättre samtidigt som den kommersiella potentialen är mycket intressant.

För mer information kontakta:

Maria Wallin Wållberg
VD Likvor AB
Tel: 070-588 67 66
E-post: maria.wallinwallberg@likvor.com

Ola Rönnqvist
Fund Manager
Partnerinvest Norr AB
Tel: 070-663 69 70
E-post: ola@partnerinvestnorr.se