Partnerinvest Norr investerar i Umecrine

Partnerinvest Norr investerar i Umecrine AB, ett Umeå-baserat forskningsföretag. Företaget utvecklar läkemedelskandidater som ska minimera negativa symptom som skapas av stress- och könshormoner (GABA-sterioider). Umecrine har ett antal läkemedelskandidater som hunnit olika långt i utveckling. De två kandidater som hunnit längst har avknoppats i två dotterbolag: Umecrine Mood, som har en läkemedelskandidat mot svår PMS samt Umecrine Cognition, som har en läkemedelskandidat för tidiga stadier av Alzheimers sjukdom.

Partnerinvest Norr har deltagit i en investering på ca 5,5 Mkr tillsammans med Polarrenen, Karolinska Development, lokala investerare samt delar av forskningsteamet.

För mer information, kontakta:
Torbjörn Bäckström, VD Umecrine 072-203 13 13
Ola Rönnqvist, VD Partnerinvest Norr 070-663 69 70