Partnerinvest Norr investerar i Evado Mobile Solutions i Luleå AB

Evado Mobile Solutions erbjuder mobila lösningar som förenklar och effektiviserar marknadsföring och kommunikationssätt internt och externt i företag och organisationer. Bolaget utvecklar mobila APP:ar till iPhone, Android och Windows Phone. Evado har tagit fram Evado APP-plattform som är en mobil plattform för mobila tjänster s.k. appar. Med produkten kan kunderna lansera sina mobila tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Plattformen, som är leverantörsoberoende, exponerar varumärket på en enda plattform för intern och extern kommunikation. Plattformen stödjer teknologier som webappar och nativeappar. I plattformen finns färdiga tjänster att köpa för målgrupper som kommuner, landsting, energibolag, butikskedjor och fordonsindustrin om kunderna inte vill utveckla egna appar. Plattformen är en framtidsäker lösning i ett expansivt område.

VD och majoritetsägare Rickard Hellgren har under många år jobbat som konsult inom området och ser stora möjligheter inom den kraftigt växande marknaden.

– APP-marknaden omsatte 2012 ca 180 Mdr kr. 2014 förväntas branschen omsätta ca 400 Mdr kr, säger Hellgren. Den trend vi nu ser är att företagen tar fram APPar för sina verksamheter såväl i kundkommunikationen som interna appar för eget bruk. Det gör att plattformen är unik i sitt slag.

Syftet med emissionen är att skaffa expansionskapital så att bolaget kan anställa säljare och utvecklare för att snabbt kunna skala upp försäljningen. Partnerinvest Norr har tillsammans med Burman Invest tillfört bolaget ägarkapital.

– Vi tar beslut ”här och nu”. Vi använder mobilen för att hitta, vi får erbjudande i mobilen, vi söker i mobilen, vi beställer i mobilen, vi betalar med mobilen och vi har våra biljetter i mobilen, säger Monica Wikström-Johansson, investment manager på Partnerinvest.

För mer information kontakta:
Rickard Hellgren, VD
070-672 69 00
http://www.evado.se/
info@evado.se

Monica Wikström-Johansson
Senior Investment Manager
Partnerinvest Norr AB
070-559 39 94

Startsida


monica@partnerinvestnorr.se