Uppdaterad Portfölj

Partnerinvest Norr har under vintern/våren haft en intensiv period med många investeringar. Vi har dessvärre inte löpande uppdaterat vår hemsida. Nu är dock portföljen kompletterad med de investeringar vi genomfört den senaste tiden.

Totalt har vi investerat i 27 bolag, varav vi fortfarande är ägare i 23 bolag. I dessa 27 bolag har totalt investerats 293 mkr, varav Partnerinvest Norr har investerat 97,5 mkr.