Partnerinvest gör exit i FDT System Holding AB

Partnerinvest investerade i FDT 2012. Bolaget introducerades på Aktietorget samma år. I juni 2014 blev bolaget uppköpt av Elon Elkedjan Logistic AB. FDT utvecklar affärs- och butiksdatasystem till framförallt butikskedjor inom detaljhandeln.