MSEK 26 investeras i Kittelfjäll

Kittelfjäll Utveckling AB tar in nya delägare för att öka investeringstakten. Investeringen är del i den 3-årsplan som initialt innebär ny belysning samt effektivisering av det befintliga snökanonssystemet.

Bolaget Kittelfjäll Utveckling AB, som äger hotellet, liftanläggningen och markområden i destinationen Kittelfjäll, tar nu in privata investerare, Partnerinvest Norr och Inlandsinnovation AB som delägare för att öka investeringstakten. Totalt handlar det om ett första investeringspaket på MSEK 26 vilket även inkluderar bankfinansiering, lån från Norrlandsfonden samt stöd från Länsstyrelsen.

Investeringspaket inkluderar ett förbättrat snökanonsystemet, belysning i backar, uppgraderat hotellet samt färdigställa ski-in/out tomter för exploatering. Samtidigt inleds arbetet med att bygga ytterligare en lift väster om hotellliften.

Stort fokus ligger på att genomföra förbättringar som även kommer andra aktörer i Kittelfjäll till gagn, och som en del i det har driften av hotellet och restaurangen utarrenderats. Denna fokusering, tillsammans med ett starkt engagemang från kommunen som bl.a. investerar omkring MSEK 40 i ett nytt VA-system, är något som har spelat stor roll för Partnerinvests beslut om att investera i Kittelfjäll Utveckling AB.

För mer information se http://www.kittelfjall.com/

Martin Morin, Styrelseordförande KUAB, +46 70 517 4190
Marcus Isaksson, Investment Manager Partnerinvest Övre Norrland AB, +46 70 521 0928