Xore AB

Xore utvecklar och säljer analysatorer till anrikningsverk inom gruvindustrin. Xores analysatorer...

Partnerinvest

Xore utvecklar och säljer analysatorer till anrikningsverk inom gruvindustrin.

Xores analysatorer i Boxray-serien analyserar kontinuerligt anrikningsverkens flöden (s.k. on stream analys) med röntgenteknik. Genom att variation i sammansättningen hos inkommande material upptäcks tidigt kan processerna anpassas och därigenom öka produktiviteten.