Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av...

Partnerinvest

Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där adekvat behandling idag saknas eller har begränsningar (t.ex. bristande effekt eller besvärande biverkningar).

Bolaget fokuserar idag på ovanliga sjukdomar som kan erhålla s.k. särläkemedelsstatus och andra nischindikationer, men på sikt har Bolaget möjlighet att rikta sig även mot bredare indikationer.
Bolaget har för närvarande tre aktiva projekt inom fettrubbningar samt ett fjärde projekt inom s.k. andnödssyndrom. Samtliga dessa projekt har betydande marknadspotential. För att få tillgång till viktig spjutspetskompetens har man flera viktiga samarbeten i sina projekt, bl.a. med svenska noterade bolaget Combigene AB (publ) och Hitgen Inc.

Lipigon planerar att notera sin aktie på Nasdaq First North Growth Market i början av mars 2021. I samband med noteringen kommer en nyemission på ca 50 MSEK att genomföras. Mer information om noteringen och nyemissionen kan hittas på Bolagets hemsida.