Limes Audio AB

Limes Audio erbjuder patenterade lösningar för ljudbehandling av talsignaler som säkerställer...

Almi Invest exit
Sålt till Google
Partnerinvest exit
Sålt till Google

Limes Audio erbjuder patenterade lösningar för ljudbehandling av talsignaler som säkerställer marknadens bästa ljudkvalité i kommunikationssystem som exempelvis konferenstelefoner, videokonferenssystem, porttelefoner och hisstelefoner.

Bolaget erbjuder även ett flertal olika refensdesigner. Limes Audios lösningar finns i flera produkter som säljs över hela världen.

Bolaget såldes i januari 2017 till Google.