Adlede AB

Adlede erbjuder ett AI/ML-baserat system för kontextuell annonsering. Istället för att...

Partnerinvest

Adlede erbjuder ett AI/ML-baserat system för kontextuell annonsering. Istället för att visa annonser baserat på vem som tittar, så väljer systemet annonser utifrån vad han eller hon tittar på. Tekniken har fördelar för alla parter: annonsören får större möjligheter att implementera sin varumärkesstrategi, publicisterna som upplåter annonsutrymmet får bättre betalt per annons, och tittaren får relevanta annonser utan integritetskränkande metoder. Adlede läser automatiskt av publicisternas sajter och analyserar samtligt innehåll, inkl. bild, text, video, m.m. AI-motorn identifierar abstrakta koncept i den insamlade datan, t.ex. “sommar” eller “äventyr”. Koncepten matchas sedan mot kundernas varumärkesstrategier för att placera varje annons i bästa möjliga sammanhang. Kontextuell marknadsföring ligger rätt i tiden, då många kunder söker sig bort från personaliserad annonsering, bland annat på grund av GDPR.

Produkten är lanserad och har fått ett starkt positivt bemötande på marknaden.

Adlede är en avknoppning från CodeMill, ett snabbväxande IT-företag som är ledande inom tekniska videolösningar för att hantera, analysera och publicera video online. Företagets VD Chris Grenö har 15 års erfarenhet av digital media och adtech, och har hållit nyckelpositioner på företag som AOL, Sizmek, Ooyala och Rubicon (Netric). Företagets teknikchef Johanna Björklund är expert på multimodal medieanalys och leder Eurostars SAVANT, Europas största forskningsprojekt inom kontextuell annonsering. Genom moderbolaget Codemill har Adlede tillgång till 50-talet civilingenjörer med stort kunnande inom AI/ML, systemutveckling, och interaktionsdesign, samt en portfolio av internationellt välrenommerade kunder som ITV, HBO, ProSieben, BBC och the Guardian.