Fortlax AB

Fortlax – personliga IT-tjänster med högsta säkerhet Fortlax är norra Sveriges ledande...

Partnerinvest exit
Bolaget avyttrades till EcoDatatCenter juni 2019.

Fortlax – personliga IT-tjänster med högsta säkerhet

Fortlax är norra Sveriges ledande datacenter med tre anläggningar i världsklass strax utanför Piteå. Vi hjälper företag att växa med hjälp av smarta IT- och molntjänster. Vi lagrar data i anläggningar av högsta säkerhetsklass på en plats där gjorda riskanalyser visar på extremt liten risk för naturkatastrofer. Dessutom driver vi alla våra anläggningar med 100 % grön energi och nyttjar naturlig kyla stora delar av året. Fortlax AB har det senaste räkenskapsåret mer än tredubblat sin omsättning och uppvisar vinst. Partnerinvest investerade i bolaget 2018.

I juni 2019 går Fortlax samman med EcoDataCenter. Samgåendet innebär en tydlig förstärkt position på den nordiska datacentermarknaden och är ett led i ambitionen att konsolidera datacenterbranschen i Norden. Samgåendet, som formellt sker genom att EcoDataCenter förvärvar aktierna i Fortlax, innebär det första steget i EcoDataCenters strategiska plan att konsolidera den nordiska datacenterbranschen utifrån sitt koncept för klimatsmarta datacenter. Bolagen kompletterar varandra väl både vad gäller verksamhet och företagskultur.