Predge

Predge har utvecklat en lösning för ”augmented decision support” dvs utökat beslutsstöd...

Partnerinvest

Predge har utvecklat en lösning för ”augmented decision support” dvs utökat beslutsstöd för kunder inom tung industri, initialt ligger fokus på järnvägssegmentet. Produkten ger kunderna en möjlighet att prediktera behov av underhållsåtgärder utifrån faktisk data från mätningar på kritiska system och komponenter. Detta gör att kostsamma produktionsstopp kan undvikas samtidigt som planerade underhållsåtgärder kan göras på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt.