Nordic Quick Systems AB

Nordic Quick Systems har utvecklat ett patenterat kedjehjul med roterbara och utbytbara tandluckor....

Partnerinvest

Nordic Quick Systems har utvecklat ett patenterat kedjehjul med roterbara och utbytbara tandluckor. Det unika systemet ger många fördelar och tekniken går även att applicera på släta vändhjul och rullkedjehjul. Tack vare att tandluckorna kan roteras eller ersättas medan kedjan fortfarande är monterad genomförs underhållet på fyra gånger kortare tid än vid användning av ett konventionellt kedjehjul.