Partnerinvest Norr investerar i Umefast AB

Sedan 1991 har Umefast levererat systemlösningar för fastighetsbranschen till en rad olika statliga, kommunala och privat förvaltningsbolag runt om i Norden.

Bolagets webbaserade fastighetssystem, Pondus Pro, är ett heltäckande verktyg för drift och underhåll med kraftfulla funktioner för ärendehantering. Ärendehantering är en viktig pusselbit i bolagets framtida tillväxtplaner. Partnerinvest har investerat i Umefast tillsammans med en affärsängel och tillika entreprenör.

För mer information besök http://www.umefast.se/

Gunnar Nilsson, VD Umefast AB, 070-646 58 35

Ingela Lidström, Investment Manager Partnerinvest Norr, 070-624 42 52