Partnerinvest Norr får klartecken för ny fond

Partnerinvest Norrs nuvarande fond är nästan till hälften finansierad av EUs strukturfond för Övre Norrland. Denna fond är nu fullinvesterad och Partnerinvest Norr har jobbat för att resa en ny fond på 160 Mkr. En ansökan på hälften, 80 Mkr, är inlämnad till den nya strukturfonden som startar under 2015. Vilka projekt som ska prioriteras avgörs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, där företrädare från länen, kommunerna, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med flera finns representerade.

Det största projektet, sett till investeringsstorlek, är Partnerinvest Norrs projekt som beviljas 80 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionalt riskkapital.

Särskilt fokus sätts på att små och medelstora företag ska få tillgång till riskkapital i tidiga utvecklingsskeden. Tillsammans med medinvesterare ska fonden tillföra minst 320 miljoner kronor till regionens företag, och i längden ska regionens långsiktiga kapitalförsörjning säkras.

För mer information, kontakt Ola Rönnqvist 070-663 69 70