Partnerinvest Norr investerar i Darkathlon

Partnerinvest Norr har genomfört en investering i Darkathlon AB, ett bolag inom däck- och biltester som genom en gigantisk tunnel kan möjliggöra vintertester hela året. Detta ska kombineras med skidåkning. Bolaget tillförs 12 Mkr i investeringen varav 2,7 Mkr från Partnerinvest Norr. Övriga investerare är Swedia HighP, Lindbäck Group, Arctic Falls och Charlotte Kalla AB.

Investeringen är Partnerinvest Norr 40e investering i bolag i Västerbotten och Norrbotten sedan starten år 2010.