Vitala Health/Aasa Health AB

Vitala är ett digitalt e-hälsoföretag som tillhandahåller lösningar för ett av de största...

Partnerinvest

Vitala är ett digitalt e-hälsoföretag som tillhandahåller lösningar för ett av de största problemen för människor idag – inaktivitet och minskat välbefinnande.
Vitala syftar till att överbrygga klyftan mellan frisk- och sjukvård med rätt verktyg och digitala terapier för att förbättra de medicinska behandlingarna och rehabiliteringen för miljoner människor.