Photon Sports Technologies

Photon Sports utvecklar och säljer en mobil och användarvänlig testutrustning som mäter...

Partnerinvest

Photon Sports utvecklar och säljer en mobil och användarvänlig testutrustning som mäter individers snabbhet, explosivitet, kraft och smidighet med hög testnoggrannhet i autentisk miljö, dvs i träningshallen eller på fotbollsplanen. Testutrustningen är baserad på standardiserade 3D-kameror bestyckade med egenutvecklade och patenterade mjukvaror som samlar resultat och analyser av alla standardtester som lagidrottare behöver göra i ett och samma verktyg.