Likvor AB

Likvor AB har utvecklat ett unikt instrument för att mäta Likvor cerebrospinalvätskans (hjärnvätskan)...

Partnerinvest

Likvor AB har utvecklat ett unikt instrument för att mäta Likvor cerebrospinalvätskans (hjärnvätskan) tryck och flöde. Felaktigt tryck och flöde kan bland annat förorsaka NPH Normal Pressure Hydrocephalus) som oftast diagnosticeras som Alzheimers eller annan demens. NPH kan ”botas” genom att en shunt inopereras som normaliserar trycket i hjärnvätskan.