Klöverbergsgården AB

Klöverbergsgården AB är Norrbottens största äggproducent. Verksamheten producerar och...

Partnerinvest

Klöverbergsgården AB är Norrbottens största äggproducent. Verksamheten producerar och säljer lokalproducerade fjäderfäprodukter, i första hand ägg, av högsta kvalitet mot konsumentmarknaden. Anläggningen inrymmer 33 000 höns som producerar ca 28 000 ägg om dagen.

För mer information kontakta Viktor Boman, VD Klöverbergsgården AB, 070-266 97 37