Partnerinvest och Ackra Invest investerar i Fortlax

Partnerinvest Övre Norrland och Ackra Invest går tillsammans in som större ägare i Piteåbaserade Fortlax AB. Investerarna ser potential i bolagets datacenter och möjligheter till att växa med både nationella och internationella storkunder. Ackra Invest och Partnerinvest har tillsammans med övriga ägare en långsiktig plan att utveckla bolagets verksamhet. Ackra Invest och Partnerinvest har tidigare med lyckat resultat investerat i gemensamma tillväxtbolag med bas Norr- och Västerbotten

Det nya datacentret F3 planeras stå klart under sommaren 2018. Anläggningen på 1300 kvm byggs med högsta skyddsklassning, 2 MW effekt och plats för 140 datarack. Med F3 har Fortlax datacenter på tre olika fysiska platser i Piteå kommun. Redan idag ligger Fortlax i förhandlingar med en rad nya intressenter, såväl nationella som internationella som vill placera utrustning i F3.

” -Vi har tvingats tacka nej till flera nya nationella och internationella kunder på grund av kapacitetsbrist och gör därför denna jättesatsning på vårt tredje datacenter, F3, för att kunna fortsätta att växa tillsammans med nya internationella storkunder. Att få in Partnerinvest och Ackra Invest som lokala investerare i den tillväxtfas vi befinner oss i är både rätt i tiden och att de har visat sig vara duktiga och aktiva delägare i tillväxtbolag.” – Anders Berglund, grundare och VD

Fortlax – personliga IT-tjänster med högsta säkerhet Fortlax är norra Sveriges ledande datacenter med tre anläggningar i världsklass strax utanför Piteå. Vi hjälper företag att växa med hjälp av smarta IT- och molntjänster. Vi lagrar data i anläggningar av högsta säkerhetsklass på en plats där gjorda riskanalyser visar på extremt liten risk för naturkatastrofer. Dessutom driver vi alla våra anläggningar med 100 % grön energi och nyttjar naturlig kyla stora delar av året. Fortlax AB har det senaste räkenskapsåret mer än tredubblat sin omsättning och uppvisar vinst.