Partnerinvest Norr investerar i Skandinavisk Ecotech AB

Partnerinvest Norr investerar i det Övertorneåbaserade tillverkningsföretaget Skandinavisk Ecotech AB. Investeringen görs tillsammans med befintliga ägare, Paron Ventures Nordic AB samt tornedalsprofilen och entreprenören Allan Lehto via sitt bolag. Kapitalanskaffningen på 5 Mkr avser en kraftfull offensiv satsning på försäljningen samt uppbyggnaden av ett återförsäljarnät via auktoriserade gräv- och VVS-entreprenörer i Sverige, Finland och Norge.

Skandinavisk Ecotech utvecklar, tillverkar och säljer reningsverk för stora och små avlopp. Företaget har nyligen utvecklat ett nytt minireningsverk, Ecobox Small S1, med kapacitet för ett hushåll. Ecobox Small S1 är utvecklat med mycket fokus på miljö och kretslopp samt enkelhet och driftsäkerhet för kunden.

Det är inom segmentet för enskilda avlopp, alltså privatpersoner som bor utanför kommunal anslutning, som marknaden kommer att växa över de närmsta 10 åren i Norden.

Skandinavisk Ecotech har idag en mycket stabil produktportfölj som täcker in ett stort behov. Produkterna är beprövade och fyller behovet från ett hushåll upp till mindre samhällen. För behov upp till 20 hushåll kan Skandinavisk Ecotech leverera färdiga paketlösningar för avloppsrening som är mycket driftsäkra och enkla att installera.

För större reningsverk har Skandinavisk Ecotech teknik som är enkel att anpassa och som utmärker sig med sin låga energiförbrukning och höga reningsgrad. Inom detta segment åtar sig företaget hela projekt där man tar ansvar för totalentreprenad inklusive projektering, dimensionering och styrning då dessa lösningar anpassas efter kundens behov. Företaget har sitt säte i Övertorneå alldeles vid den finska gränsen och har därmed en närmarknad i Finland.

Skandinavisk Ecotech är ett intressant företag på en växande marknad. Produkten för enskilda hushåll förutspås en kraftig tillväxt då framförallt kraven på minireningsverk har skärpts i hela Europa, säger Monica Wikström-Johansson, Investment Manager på Partnerinvest Norr AB.

Bara i Sverige finns det ca 450.000–500.000 undermåliga avlopp i dagsläget som måste åtgärdas. Till detta tillkommer en volym vid nybyggnation. Branschen förutspår att den totala marknaden i Sverige år 2012 ligger på en potential på ca 2,0 Mdr kr, säger Carl-Johan Larm, VD för bolaget, som ser mycket ljust på framtiden.

Med en ny intressant ägarbild och en stabil ekonomi står sig företaget starkt i konkurrensen om ökade marknadsandelar. Det är extra kul att en Skövdekille samt en dalmas boende i Stockholm, utan några som helst kopplingar till Övertorneå, är med i satsningen, avslutar Wikström-Johansson.

För mer information kontakta:

Carl-Johan Larm
VD Skandinavisk Ecotech AB
Tel: 070-255 87 64, 0927-775 72
E-post: carl-johan.larm@ecot.se

Monica Wikström-Johansson
Senior Investment Manager
Partnerinvest Norr AB
Tel: 070-559 39 94
E-post: monica@partnerinvestnorr.se