Hur vi investerar

Partnerinvest Norr tillför ägarkapital, kompetens och kontakter till tillväxtföretag i Norrbotten och Västerbotten som vill utveckla sina affärer