Skandinavisk Ecotech

Skandinavisk Ecotech (Ecotech) utvecklar, tillverkar och säljer reningsverk för stora och...

Partnerinvest

Skandinavisk Ecotech (Ecotech) utvecklar, tillverkar och säljer reningsverk för stora och små avlopp.  Det är inom segmentet för enskilda avlopp, dvs privatpersoner som bor utanför kommunal anslutning, som marknaden kommer att växa över de närmsta 10 åren i Norden. Ecotech har idag en mycket stabil produktportfölj som täcker in ett stort behov från ett enskilt hushåll upp till mindre samhällen.