Umeåbolaget SpaceTime skapar hållbara resor – Tar nu in fyra miljoner

Många företag och organisationer vill effektivisera och miljöanpassa sitt resande. Umeåföretaget SpaceTime har utvecklat en smart plattform som gör det möjligt. Nu investerar Partnerinvest Norr fyra miljoner kronor i företaget tillsammans med affärsänglarna Karin och Marcus Bodin. 

”SpaceTime och deras kunder visar att det går att förändra beteenden till det bättre. Både stora och små aktörer kan spara pengar och minska sin miljöbelastning”, säger Lena Fridlund Forsgren, Investment Manager på Partnerinvest Norr.

En smart reseplattform
Den smarta plattform som SpaceTime har utvecklat förenklar resandet genom att samla bokning, uppföljning och styrning av alla tillgängliga resealternativ, i en och samma lösning.

”Hittills har det saknats ett verktyg som kan ge en snabb överblick och hjälpa till att optimera resandet. Det viktigaste för oss är att det ska vara enkelt för kunderna att resa på att bra sätt”, säger Gunnar Granberg, vd på SpaceTime som har sitt säte i Umeå.

Sparar miljoner
SpaceTime har i nuläget ett tiotal kunder. Den största av dem är Landstinget i Kalmar Län med 6 000 anställda. Landstinget förväntar sig att kunna redovisa besparingar på miljonbelopp och kraftigt minskade koldioxidutsläpp genom att använda SpaceTimes reseportal.

Glada delägare 
SpaceTime, som fått affärsstöd från företagsinkubatorn Uminova Innovation, går nu in i en tillväxtfas och den stora efterfrågan gör att organisationen behöver stärkas. Karin och Marcus Bodin från Walter & Johanna AB och Partnerinvest Norr har därför bestämt sig för att investera i bolaget tillsammans.

”Vi är mycket glada över att kunna gå in som delägare i SpaceTime. Vi tror starkt på att SpaceTime kommer att kunna hjälpa personal på myndigheter, organisationer och företag att resa billigare, enklare och framförallt med lägre miljöpåverkan. Klimatförändringar är vår tids största utmaning, så SpaceTimes tjänster behövs verkligen på marknaden”, säger Karin Bodin.

Hanteringen av persontransporter är en utmaning för många organisationer. Fordon, bränsle och en komplex administration ger höga kostnader. Resandet i sig bidrar till en allt större del av organisationens miljöpåverkan. Samtidigt har många organisationer såväl interna som externa krav på att minska kostnader och miljöpåverkan kopplat till sitt resande.

SpaceTime kombinerar en reseplanerare, ett resursbokningssystem, en statistik- och uppföljningsmodul med ett styrningsverktyg. För varje resa får användaren förslag på alla relevanta alternativ och kan därefter direkt köpa eller boka en resa i tjänsten. Allt från organisationens egna bilpooler, samåkningsbara resor, publika transportmedel, externa bilpooler och hyrbilar inkluderas i jämförelsen. Transportalternativen jämförs sedan i tid, kostnad och klimatpåverkan. Användaren får fullständig flexibilitet och kan lättare göra rätt val utifrån organisationens strategiska mål och policys.