Tempus tar in mer kapital för expansion

Malåbaserade IT-företaget Tempus nyanställer och satsar på expansion. Partnerinvest Norr investerar investerar ytterligare kapital i bolaget tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrs Riskkapitalstiftelse samt Inlandsinnovation som tillkommer som ägare. Totalt investeras åtta miljoner kronor.

– Investeringen ger företaget trygghet och långsiktighet vilket möjliggör tillväxt och fler arbetstillfällen i Tempus. Vi planerar att anställa ytterligare fyra personer, två i Malå och två i Umeå, säger Andreas Hedström, vd Tempus Information Systems AB.

Företaget startade 2010 i Malå och har idag sju anställda. Tempus är ett webb-baserat verktyg för närvaroregistrering i förskole-och fritidsverksamhet. Syftet med systemet är att underlätta planering och administration för både föräldrar och verksamhet.

Med hjälp av systemet kan föräldrar anmäla när barnet kommer och går, lämna närvaroscheman, sjukanmälningar och ledighetsbesked – antingen på plats på förskolan, via en app eller på webben. Tempus är en molntjänst, vilket innebär att både föräldrar och personal kan använda den var de än befinner sig.

– Den största fördelen är tidsbesparing för alla parter. Föräldrar sparar tid genom att rapportera direkt in i systemet, istället för med lappar eller telefonsamtal. Förskolan får i sin tur en exakt och snabb bild av den faktiska närvaron och kan bedöma bemanning, mat med mera utifrån informationen. Administration och planering underlättas avsevärt, vilket minskar kostnaderna, säger Andreas Hedström.

Tempus används i 25 kommuner i landet, med koncentration i Västerbotten. Företaget är marknadsledande med sin produkt inom förskola och fritids och för att kunna ta nästa kliv i utvecklingen behövdes tillväxtkapital.

– Tempus affärsidé är unik och produkten har alla förutsättningar att bli riktigt stor. Vi investerar i företaget tillsammans med Partnerinvest Norr och Sparbanksstiftelsen Norrs Riskkapitalsstiftelse. Saminvesteringen betyder en stabil och långsiktig satsning på företaget som vi alla tre bedömer kan utvecklas starkt i såväl Sverige som i Norden, säger Linn Nilsson, investeringsansvarig Inlandsinnovation.

För mer information, kontakta
Andreas Hedström vd Tempus Information Systems AB, 070-130 40 80
Ingela Lidström, Investment Manager Partnerinvest Norr 070-624 42 52