Rekord med fyra bolag bland landets hetaste teknikbolag

33-listan över Sveriges hetaste unga teknikföretag sammanställs årligen av tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden. I år blev det rekord för Partnerinvest Norr med fyra bolag på 33-listan. Umeåföretagen COS Systems, Elastisys och LunaLEC tillsammans med Luleåföretaget Sustainalub finns alla med bland de hetaste unga svenska teknikbolagen i Sverige. Under gårdagen offentliggjordes 33-listan  vid finalomgången av tävlingen på Münchenbryggeriet i Stockholm efter att över 200 bolag granskats.

Kort om bolagen:

Elastisys är en avknoppning från Umeå universitet där Europas största forskargrupp inom molnhantering finns . Elastisys utvecklar och säljer en management-plattform för moln-baserade applikationer som intelligent, datadrivet och automatiskt säkerställer att applikationer i molnet alltid har den serverkapicitet som krävs, optimerat både ur ett kostnads- och prestandamässigt perspektiv.

LunaLEC är också en avknoppning från Umeå Universitet. Företaget har utvecklat tunna, flexibla och återvinningsbara ljusplattor för exempelvis medicinska tillämpningar. Tillverkningen av ljusplattorna är kostnadseffektiv och kräver inga renrum eller vakuumkammare. Ljuskällan kan appliceras via enkla metoder som exempelvis rulle-till-rulle, sprutmålning och printning.

COS Systems utvecklar och säljer program för att underlätta bredbandsutbyggnad. Produkten COS Service Zones används för att på ekonomiskt bästa sätt och baserat på kundefterfrågan och förhandsanmälningar planera en utbyggnad av fibernät. Produkten COS Business Engine är ett affärssystem för nätägare och operatörer i fibernät.

Sustainalube AB är en avknoppning från Luleå Tekniska Universitet. Sustainalub utvecklar och säljer en helt ny typ av miljövänliga smörjmedel. Den patenterade produkten är vattenbaserad och innehåller inga traditionella mineraloljor och till skillnad från de flesta andra så kallade bio-oljor inte heller några andra för miljön skadliga tillsatser.