Zordix Entertainment

Bolaget äger rättigheterna för spelen Aqua Moto Racing 3D och Snow Moto Racing 3D på plattformen...

Partnerinvest exit
Partnerinvests ägande minskas löpande via återköp av aktier.

Bolaget äger rättigheterna för spelen Aqua Moto Racing 3D och Snow Moto Racing 3D på plattformen Nintendo 3DS. Spelen säljs online i Europa, USA och Japan genom Nintendos e-plattform. Bolaget ägs av Zordix AB, två regionala investerare samt Partnerinvest.