Vakona

Vakona utvecklar läkemedel mot akne, baserat på ett protein från en hudbakterie som normalt...

Partnerinvest

Vakona utvecklar läkemedel mot akne, baserat på ett protein från en hudbakterie som normalt finns på vår hud. Därför bedöms riskerna för biverkningar vara lägre än för andra läkemedel. Vid laboratorietester har Bolagets substans visat bra och snabb effekt. Eftersom akne är mycket vanligt och befintliga behandlingar ofta har otillräcklig effekt och/eller besvärande biverkningar så finns ett tydligt behov.