Umecrine Cognition

Umecrine Cognition utvecklar läkemedel mot neurologiska störningar i det...

Partnerinvest

Umecrine Cognition utvecklar läkemedel mot neurologiska störningar i det centrala nervsystemet, CNS som orsakas av endogena CNS-aktiva steroider (GABA-steroider). Företaget är fokuserat på utveckling och kommersialisering av nya terapier för behandling av lever encefalopati hos patienter med leversjukdom, ett växande område med stora medicinska behov.