Treehotel AB

Treehotel, som är beläget i Harads vid Luleälven, erbjuder exceptionell boendeupplevelse...

Partnerinvest exit
Bolaget avyttrades till Meditron Holding AB i juli 2022.

Treehotel, som är beläget i Harads vid Luleälven, erbjuder exceptionell boendeupplevelse i moderna arkitektdesignade trädrum till kunder från hela världen. Konceptet, som har vunnit priser och internationell massmedial uppmärksamhet, bygger på filmen ”Trädälskaren” av Jonas Sehlberg Augustsen och har välkomnat gäster sedan sommaren 2010. Genom starka samarbeten med kunder, leverantörer och arkitekter arbetar Treehotel ur ett miljövänligt och ekologiskt perspektiv.