Storigo

Storigo säljer en produkt för s.k. ”digital signage” dvs. programvara för att kunder...

Partnerinvest exit
Innehavet sålt till grundare och management.

Storigo säljer en produkt för s.k. ”digital signage” dvs. programvara för att kunder på ett effektivare och mer automatiserat sätt ska kunna kommunicera via olika typer av storbildsskärmar.