SpinChem

Umeåbaserade SpinChem har en unik patenterad produkt, SpinChem®, som används av laboratorier...

Almi Invest
Partnerinvest

Umeåbaserade SpinChem har en unik patenterad produkt, SpinChem®, som används av laboratorier i kemiska processer för att på ett miljövänligare och kostnadseffektivare sätt framställa och rena ämnen som används vid tillverkning av läkemedel, kosmetika, livsmedel etc.