Spacetime Communication AB

SpaceTime erbjuder en smart plattform företag och organisationer vill effektivisera och miljöanpassa...

Almi Invest exit
Sålt till SmartResenär
Partnerinvest exit
Sålt till SmartResenär

SpaceTime erbjuder en smart plattform företag och organisationer vill effektivisera och miljöanpassa sitt resande.

SpaceTime kombinerar en reseplanerare, ett resursbokningssystem, en statistik- och uppföljningsmodul med ett styrningsverktyg. För varje resa får användaren förslag på alla relevanta alternativ och kan därefter direkt köpa eller boka en resa i tjänsten. Allt från organisationens egna bilpooler, samåkningsbara resor, publika transportmedel, externa bilpooler och hyrbilar inkluderas i jämförelsen. Transportalternativen jämförs sedan i tid, kostnad och klimatpåverkan. Användaren får fullständig flexibilitet och kan lättare göra rätt val utifrån organisationens strategiska mål och policys.