Senseworks AB

Bolaget Senseworks AB, vars grundarteam har lång erfarenhet av arbete inom redovisning, revision,...

Bolaget Senseworks AB, vars grundarteam har lång erfarenhet av arbete inom redovisning, revision, statistik, dataanalys och molnbaserade IT-tjänster, utvecklar och säljer verktyget Link – en modern och molnbaserad verktygsplattform för redovisnings- och revisionsbranschen. Link samlar all finansiell information i en single-source-of-truth, vilket hjälper redovisnings- och revisionsbyråer att komma bort från att medarbetare arbetar isolerat i egna Excelmallar eller Power BI. Genom datainhämtning från olika källor, till exempel banker och Skatteverket, blir handpåläggningen mindre och arbetet går snabbare. Med högre grad av automatik kan byråerna minska sina säsongsvariationer, vilket i sin tur leder till bättre arbetsmiljö och gladare medarbetare.