Protab

Protab är specialister på bearbetning, svarvning och fräsning och tillverkar detaljer för...

Partnerinvest exit

Protab är specialister på bearbetning, svarvning och fräsning och tillverkar detaljer för framförallt hydraulik- och skogsindustrin. En annan viktig del av verksamheten är systemleveranser, där företaget även monterar detaljerna som tillverkats. Protab har två dotterbolag i Vindeln respektive Nordmaling. Verksamheten i Nordmaling vänder sig idag till största delen till pumpindustrin med inriktning på bearbetning av gjutgods i stål, gjutjärn men framför allt aluminium samt tillverkning av rostfria axlar. Protab är en viktig kugge i det industriella klustret i Västerbotten. Koncernen har en omsättning på 75 MSEK och har ca 40 medarbetare.