HiloProbe AB

HiloProbe AB med säte i Umeå utvecklar nya diagnostiska metoder för kolorektalcancer, dvs....

Partnerinvest

HiloProbe AB med säte i Umeå utvecklar nya diagnostiska metoder för kolorektalcancer, dvs. cancer i tjock- och ändtarm. Detta är den tredje vanligaste cancertypen globalt och ca 50% av alla som får sjukdomen avlider av den. Bolagets produkt ColoNode möjliggör snabbare och exaktare analys av spridningen av cancerceller till lymfknutorna. Med hjälp av ColoNode kan läkaren även få svar på hur aggressiva cancercellerna är och därigenom välja den mest lämpliga behandlingen för patienten. Enligt planerna ska de första patienterna få tillgång till ColoNode 2020.