FriGeo AB

Frigeo är ett företag som jobbar med kyla som medium för att behandla slammer och andra...

Partnerinvest exit
Avvattningsverksamheten såldes till RagnSells, Kärnkraftsverksamheten såldes till Studsvik och resterande verksamhet såldes tillbaka till de ursprungliga entreprenörerna i maj 2015.

Frigeo är ett företag som jobbar med kyla som medium för att behandla slammer och andra massor. Företaget är idag verksamt inom tre områden: Frysmuddring av bottnar, Frysavvattning av slammer och behandling av radioaktiva föroreningar.

Avvattningsverksamheten såldes till RagnSells, Kärnkraftsverksamheten såldes till Studsvik och resterande verksamhet såldes tillbaka till de ursprungliga entreprenörerna i maj 2015.