Exeri

Exeri erbjuder energimarknaden sin produkt SGS-Smart Grid Surveillance™ som möjliggör...

Partnerinvest

Exeri erbjuder energimarknaden sin produkt SGS-Smart Grid Surveillance™ som möjliggör att avbrott och avvikelser i kraftnät kan upptäckas, klassificeras och lokaliseras med högsta precision.