Evity

Umeåbaserade bolaget Evity har utvecklat ett digitalt HR-verktyg som säljs till små och...

Partnerinvest

Umeåbaserade bolaget Evity har utvecklat ett digitalt HR-verktyg som säljs till små och medelstora företag som saknar egen HR-avdelning. Evity hjälper sina kunder att systematisera, utveckla och kvalitetssäkra sitt HR-arbete vilket är till nytta både för kunden och dess anställda.